Regler

Regler för lördagstouren

Lördagstouren är ett sällskap för män som vill spela golf under avspända former och med likasinnade. Medlemmarna i Lördagstouren är skyldiga att i alla sammanhang spela med gott humör och vinnlägga sig om ett gott uppträdande, för att Lördagstouren skall ha och behålla ett gott anseende bland klubbens övriga medlemmar.

Lördagstouren spelas som namnet anger på lördagar. Starttider mellan kl. 13.00-14.00 på eftermiddagen. Spelas en officiell tävling på lördagen flyttas touren till söndag, om söndagen är tävlingsfri. Är det tävlingar både lördag och söndag vilar Lördagstouren den helgen.

Anmälan sker till Tourkansliet före kl. 15:00 på onsdag. Är Tourkanslitet förhindrad att ta emot anmälan meddelas ersättare. Anmälan kan göras via SMS på nummer 070-341 95 01 .

Deltagande garanteras endast för de först anmälda för att fylla starttiderna. Kan inte någon extra starttid bokas i nära anslutning till förbokade tider får tyvärr de sist anmälda avstå från start. Deltagare skall spela i lördagstourboll och får inte gå ensam som utfyllnad i en annan boll. Däremot kan i undantagsfall två deltagare fylla ut en tvåboll som går ut i anslutning till lördagstourens starttider. Lördagstouren spelas som individuell poängbogey över arton hål med handicap. Spelare som spelar på mer än 18 slag erhåller max. 18 slag.

Startavgift:
 50 kronor, vilket erlägges före start. Prisfördelning: Ettan erhåller 26% av totalsumman, tvåan erhåller 18% av total summan, trean 12% av totalsumman, fyran 8% av totalsumman och vid 18 och fler deltagar får femman 5% av totalsumman. Vinnare första nio erhåller 8% av totalsumman, vinnare andra nio erhåller 8% av totalsumman. ca15% fördelas på birdies. Prisutdelningen sker direkt efter sista boll är inne. Prislista och övrig statistik publiceras på tourens hemsida.

Lördagstouren är endast öppen för medlemmar. Max antal medlemmar är trettio (30) för att få en hanterbar verksamhet. Ny medlem skall godkännas av ett flertal i sällskapet. Lördagstouren kan bjuda in spelare, för enstaka deltagande, vilka uppfyller medlemmarnas krav och om det finns plats för deltagande. Resultat för spelare vilken ej är medlem i Lördagstouren räknas inte i Order of merit.

Mobiltelefon får vara påslagen under spelet under förutsättning att alla i bollen är överens och att telefonen endast används till korta meddelanden utan att störa övriga spelare. Spelare som anser att han blivit störd av telefonsignal när han utför slaget skall slå om slaget. Spelaren får inte välja om han sagt att han blivit störd. Spelare som underlåtit att erhålla medgivande från alla övriga i bollen att få ha mobiltelefon påslagen under ronden får noll poäng på det hål där telefonen ringer. Ringer telefonen från det att alla i bollen har hålat ut till att första man teear upp bollen på nästkommande tee skall den uppringde avsluta samtalet så fort som möjligt och sedan komma överens med övriga i bollen.

Scorekortsförare i bollen blir den spelare som har flest antal slag efter hål nr. 1. Infaller det så att fler än en spelare har samma antal slag efter hål nr. 1 går man vidare hål för hål tills det att en spelare kan utses till scorekortsförare. Det anses som mindre lyckat att föra scorekort på lördagstouren. Finns det en Gäst med i bollen så för självklart han scorekortet.